මෙරට තුළ තවත් සංවේදී පරිසර පද්ධති 04ක් අලුතින් හඳුනාගැනේ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවත් සංවේදී පරිසර පද්ධති 04ක් අලුතින් හඳුනාගෙන ඇතැයි පරිසර අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මානෑව, ගඟේවාඩිය, එළුවන්කුළම හා ගල්නෑව යන ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව මෙම මෙම අලුත් සංවේදී පරිසර පද්ධති හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

මින් පෙර මේ අන්දමින් සංවේදී පරිසර කලාප හඳුනාගැනීමේ හා එලෙස හඳුනාගත් සංවේදී පරිසර කලාප නම් කර නොතිබීම හේතුවෙන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී එම පද්ධතීන්ට හානි සිදුවු අවස්ථා වාර්තා වු බව පරිසර අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව සංවේදී පරිසර කලාප හඳුනාගැනීමේ හා ඒවා සංවේදී පරිසර පද්ධතීන් ලෙස නම් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා. පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ උපදෙස් මත පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ජෛව විවිධත්ව ඒකකය විසින් එම වැඩ පිළිවෙළ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ජාතික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී පරිසරයට සිදුවන හානි වළක්වා ගනිමින් එම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැළසුම් කිරීමට පහසු කිරීම එම වැඩ පිළිවෙළෙහි අරමුණ බව පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසනවා.

මෙම නව වැඩ පිළිවෙළ යටතේ පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් එම සංවේදී පරිසර කළාප හඳුනාගෙන ඒවා සංරක්ෂණය කිරීමට පියවර ගන්නා බැවින් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට අනාගතයේදී එම පරිසර කලාප විනාශ කිරීමට නීතියෙන් ඉඩ නොලැබෙනවා.