මෙරටට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් සියලුදෙනා කඩිනමින් ගෙන්වා ගැනීමට රජය තීරණය කරයි.

වීසා බලපත්‍රය හෝ ගිවිසුම්ගත රැකියා කාලසීමාව අවසන්ව මෙරටට පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් සියලුදෙනා කඩිනමින් ගෙන්වා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබේ.ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ සකස් කරමින් සිටින බව දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමැතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන් බව තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහ උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

විදේශගතව සිටින ශ්‍රමිකයන්හට කිසියම් ගැටලුවක් තිබේනම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ස්ථාපිත කර ඇති 1989 විශේෂිත දුරකථන අංකයෙන් එතෙර සිටින ශ්‍රමිකයන්ට පැය විසි හතර පුරා දැනුම්දීමට හැකිබව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුවේ ඊයේ (01) පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.