මෙතෙක් සෞඛ්‍ය අංශවලට වාර්තා නොකළ ඇඟලුම් කම්හල් සෙවකයන් දන්වන්න.

මෙතෙක් සෞඛ්‍ය අංශවෙත වාර්තාකර නොමැති මිනුවන්ගොඩ ඇගළුම් කර්මාන්තශාලාවේ සේවකයින් හා ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් සිටී නම් 011 345 6548 දුරකථන අංකය අමතා දැනුම්දෙන ලෙස  යුද හමුදාපතිවරයා දැනුම් දී තිබේ.අද දින එම කණ්ඩයම් සඳහා පැමිණීමට වෙනම ස්ථාන නම්කොට ඇත.එය පහත පරිදිය.

1.ගම්පහ ශ්‍රි බෝධි ක්‍රිඩාංගනය

2.ගනේමුල්ල පොලිස් ස්ථානය

3.මිනුවන්ගොඩ යකහටුව හන්දිය

4.වේයන්ගොඩ පොලිස් ස්ථාන ක්‍රිඩාංගනය

5.අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්‍යාලය

6.පල්ලේවෙල තැපැල් කන්තෝරුව අසල

7.මීරිගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළ

8.වීරගුල පොලිස් ස්ථානය

9.මිරිස්වත්ත ප්‍රාදේශිය සභාව අසල

10.නෙල්ලිගහමුල්ල ඉන්ධන හල අසල

11.වැලිවේරිය පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට

12.වෑකේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්‍යාලය

13.දොම්පේ පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට

14.පැල්පිට කනිෂ්ඨ විදුහල අසල