මැයි 11 සිට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන විවෘත කිරීමට අවසර.

අද(06) රාත්‍රී 8 සිට එළැඹෙන මැයි 11 වනදා අලුයම 5 දක්වා සමස්ත දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙයි.

කොළඹ,ගම්පහ,කළුතර සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 21 හි ඇඳිරි නීතිය අදත් අලුයම 5ට ලිහිල් කෙරුණි.

මෙම දිස්ත්‍රික්ක 21 සඳහා අද රාත්‍රී 8ට යළි ඇඳිරි නීතිය පැනවීමත් සමග එළැඹෙන මැයි 11 වනදා අලුයම 5 දක්වා සමස්ත දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකය.

මැයි මස 11 වනදා සඳුදා සිට ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමත් සමඟ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දෙඅංශයේ ආයතන විවෘත කිරීම සඳහා ඉඩ දීමට රජය තීරණය කර තිබේ.