මැතිවරණ කොමිසම හෙට රැස්වෙයි

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ රැස්වීමක් හෙට(10) පැවැත්වීමට නියමිතය.සාමාන්‍ය පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමුවනු ඇති බව සැලවෙයි.

ජනාධිපතිවරණය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව රැස්වන දෙවන අවස්ථාව මෙය වෙයි.