මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද රැස්වේ

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද (25) දිනයේ රැස්වීමට නියමිතව තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන කාලය දීර්ඝ කිරිම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමු කිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.
ඉදිරි මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ,පෙරහුරු මැතිවරණ පවත්වා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද යටතේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට පැවැත්විමට අදාළ සැලසුම් මෙහිදී සාකක්ඡාකිරීමට නියමිතය.
මේ අතර පාර්ලිමේන්තුව මැතිවරණය පැවැත්විමට අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ඇතිව අද දිනයේ ගැසට් කිරිමට බලාපොරොත්තු වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කළේය.