මාස තුනක් ඇතුළත කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න ඇමතිගෙන් උපදෙස්.

ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියක් සකස්කිරීම සඳහා පත්කළ විද්වත් කමිටුව  ගන්නෝරුව උද්‍යාන භෝග පර්යේෂණ ආයතනයේ දී පළමුවරට රැස්වූයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ විද්වතුන් ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රැසක ප්‍රවීනයන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවට සාමාජිකයන් 13 ක් ඇතුලත්ය.
                                       
දේශපාලන භේද, වෙනත් බලපෑම් කිසිවක් නොසලකා මාස 03 ක් තුළ ජාතියේ අවශ්‍යතාවයක්ව පවතින ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය සකස් කර දෙන ලෙස කමිටුවෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා මෙහිදී ඉල්ලීමක් කළේය.

තමා 2010 ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාව සිටි සමයේ ක්‍රීඩාවට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වාදුන් බවත්, මෙරට ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත ධනාත්මක වෙනසක් ඒ තුළින් සිදු වූ බවත් පෙන්වාදුන් අමාත්‍යවරයා වසර ගනනක සිට කතාවකට පමණක් වරින් වර සාකච්ඡා වන ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය පොළොවේ යතාර්ථයක් කිරීමට අවශ්‍ය මැදිහත්වීම සිදුකරන ලෙස විද්වත් කමිටුවෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ සඳහන් වස විෂ නැති ආහාරවලින් ස්වයංපෝෂිත මෙන්ම ආනයන ආර්ථිකයක් වෙනුවට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනැඟීමේ වැඩපිළිවෙලට ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය අත්‍යවශ්‍ය බවද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන ලදි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ද ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියක් කඩිනමින් සකස් කොට ආණ්ඩු මාරුවන විට කෘෂිකර්මයේ ප්‍රතිපත්ති මාරු නොවන සේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගත් වෙනස් නොවන ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නැංවීමට දැඩි උනන්දුවක් හා අවශ්‍යතාවයක් ඇතිබව පෙන්වා දුන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ඊට අවශ්‍ය සහාය රජයට ලබාදෙන ලෙස මෙම විද්වත් කමිටුවෙන් ඉල්ලා සිටියේය.