මහ මැතිවරණ දිනය ගැසට් කෙරේ

මහ මැතිවරණය එළඹෙන අගෝස්තු 05 වන දා පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අද (10) සඳහන් කළේය.මහ මැතිවරණ දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අදා‍ල ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් කර ඇත.

Close Menu