මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දෙවන අදියර සඳුදා සිට

කොළඹ නගරයේ බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 2 වන අදියර ලබන සඳුදා (22) පෙරවරු 6.00 සිට ආරම්භ කෙරෙන බව පොලිසිය පවසයි.

බොරැල්ල හංදියේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

පුද්ගලික බස් රථ , ලංගම බස් රථ , ආසන 20 ට වැඩි කාර්යාල ප්‍රවාහන සේවා බස් රථ හා පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරනු ලබන පොදු ප්‍රවාහන බස් රථ හා වෑන් රථ පමණක් බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරුව තුළින් ගමන් කල යුතුයි.