බෝ නොවන රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර ලබන වැඩිහිටියන්ට විශේෂ නිවේදනයක්.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් දියවැඩියාව , අධික රුධිර පීඩනය, හදවත් රෝග, අධික කොලෙස්ටරෝල් ආදී බෝ නොවන රෝග සඳහා රජයේ සායන වලින් ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගීන් සඳහා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

රාජයේ රෝහල්වල වෛද්‍ය සායන නියමිත දින වලදී පැවැත්වෙන අතර එහිදී ඉදිරි මාස දෙකක් සඳහා ඖෂධ නිකුත් කරනු ලැබේ.

රෝගීන්ට ඇති අවදානම සලකා , වෛද්‍ය සායනයට ඔබ පැමිණීම නිර්දේශ නොකරන අතර නිරෝගී වගකිවයුතු පුද්ගලයෙකු අත, ඔබගේ සායන වාර්තාව (ක්ලිනික් පොත) එවා ඖෂධ ලබා ගත හැක.

යම් හේතුවකින් නියමිත සායන දිනයේ ඖෂධ ලබා ගැනීමට නොහැකි වුවහොත්, ඔනෑම සතියේ දිනකදී, රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයෙන් ඔබගේ නියමිත ඖෂධ ලබා ගත හැක.

සායනික වාර්තා සහ රෝග විනිශ්චය වාර්තා ඔබට ඇඳිරිනීති බලපත්‍රයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැකිවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බෝ නොවන රෝග එකකයේ අධ්‍යක්ෂ, විශේෂඥ වෛද්‍ය වින්ද්‍යා කුමාරපේලි පවසයි