බේරුවල සහ අකුරණ යළි විවෘතයි

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරණ ප්‍රදේශයට සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බේරුවල ප්‍රදේශය සඳහා පනවා තිබූ සංචරණ සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට තීරණය කළ බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

ඒ අනුව අද සිට මෙම ප්‍රදේශයන්හි සංචරණ සීමාවන් ලිහිල් වනු ඇති බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේය.