බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් ජනපති හමුවෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් සාරා හල්ටන් මහත්මිය සහ නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් ටොම් බර්න් මහතා අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහහා හමුවිය.බ්‍ර්තාන්‍ය ‍රජය වෙනුවෙන් සුභ පැතුම් එක් කළ ඔවුහු රජය සමග නවමු ගමනක යෙදෙන්නට අඩිතාලම දමන ලදී.