බස්නාහිර පළාතේ පාසල් වසරකට පසුව යළි ඇරෙයි.

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ මාර්තු 13 වැනි දින තාවකාලිකව වසා දමා තිබු සියලු පාසල් අද(29) දිනයේ සිට යළි විවෘත කර තිබේ.

අදියර කිහිපයක් යටතේ පසුව පාසල් විවෘත කිරිම සිදු කළ  අතර බස්නාහිර පළාතේ පාසල් විවෘත කිරිම අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්‍රමාද කිරිමට අධ්‍යාපන බලධාරීන් පියවර ගනු ලැබීය.

කෙසේවෙතත් පසුගිය 15 වන දින සිට බස්නාහිර පළාතේ පාසල්වල 5, 11 සහ 13 ශ්‍රේණිවල පංති ආරම්භ කෙරුණු අතර සෙසු ශ්‍රේණිවල පංති අද දිනයේ සිට ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

පාසල් විවෘත කිරිම සඳහා පසුගිය දා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කළ අතර ඒ අනුව සිසුන් 15ක් දක්වා සිටින පංති සතියේ සෑම දිනකම පැවැත්විය හැකි ය.

සිසුන් 16ත් 30 අතර සිටින පංති කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදා සතියක් හැර සතියක් පැවැත්විය යුතු අතර සිසුන් 30 වැඩි පංති කණ්ඩායම් තුනකට බෙදා සමාන දින සංඛ්‍යාවක් වන සේ පැවැත්විය යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ සඳහන් කර ඇත.

නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ පාසල්වල අධ්‍යනය කටයුතු සිදුකිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත්  කිසිදු බියකින් තොරව ළමුන් පාසල් වෙත එවීමට දෙමව්පියන් පියවර ගත යුතු බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පිරිස් මහතා පවසයි.