බස්නාහිර ඩෙංගු මඩින්න කමිටුවක්

බස්නාහිර පළාතේ ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තවිම මර්දනය කිරිම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කළ බව බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ධම්මිකා ජයලත් මහත්මිය පවසයි.

එම මෙහෙයුම් කමිටුව සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම ආවරණය පරිදි පත් කර ඇති බව ඇය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

ඩෙංගු අධි වසන්ගත තත්ත්වය පාලනය කිරීමට ක්‍රමෝපායන් ක්‍රියාත්මක කිරීම කමිටුව වෙත පැවරෙයි.