බන්ධනාගාරවල සේවයට යළිත් එස්.ටී.එෆ් එයි


බන්ධනාගාර තුළ ව්‍යාප්ත වූ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ බන්ධනාගාරයන්හි රාජකාරි කටයුතුවලින් තාවකාලිකව ඉවත්ව සිටි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා නිලධාරීන් යළිත් ඊයේ (10) සිට බන්ධනාගාරවල කටයුතු සඳහා ස්ථාපිත කර ඇත.

ඒ අනුව වැලිකඩ, කොළඹ රිමාන්ඩ් සහ මැගසින් බන්ධනාගාරයන්හිදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය සිය රාජකාරි කටයුතු ඊයේ (10) අරඹා තිබේ.

බන්ධනාගාර සිරකරුවන් සෝදිසි කිරීම්, බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සෝදිසි කිරීම් කිරීම පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය විසින් ඊයේ (10) කළ බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක මහතා කියයි.