පොල්තෙල් තොගවල පිළිකාකාරක බව තවදුරටත් තහවරුයි.

අලි බ්‍රදර්ස් ‍‍පෞද්ගලික සමාගම, එදිරිසිංහ එඩිබල් හා කටාන රිෆයිනරීස් යන සමාගම් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කළ පිරිපහදු නොකළ පොල්තෙල් තොගවල ඇෆ්ලටොක්සින් නමැති ප්‍රබල පිළිකා කාරකය ඉහළ ප්‍රතිශතයකින් අඩංගු බවට දෙවන වරටත් ඊයේ සනාථ වූ බව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය සඳහන් කරයි. ඒ අනුව එම තෙල් තොග සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා එම වාර්තා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත යොමු කර තිබේ.  ආන්දෝලනාත්මක පිළිකාකාරක අඩංගු ආනයනය කළ පොල්තෙල් වෙ‍ෙළඳපොළට නිකුත් වී නැති බව සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී හෙලිවී තිබෙන බව රජය අවධාරණය කරයි.