පොදු ප්‍රවාහන සේවා සම්බන්ධව අවසාන තීරණය හෙට

පොදු ප්‍රවාහන සේවා සම්බන්ධව අවසාන තීරණය හෙට (08) ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත් වෙන සාකච්ඡාවෙන් පසුව ගන්නා බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

හෙට සිට පොදු ප්‍රවාහන සේවා සාමන්‍ය පරිදි පවත්වා ගෙන යාමට ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය කලින් සැලසුම් කර තිබිණි.

එහෙත් පොදු ප්‍රවාහන සේවා සැපයීමේ දී විශේෂයෙන් අන්තර් පළාත් බස් රථ ධාවනයේ දී සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් මත පසුගිය සිකුරාදා ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනය අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු ව තිබේ.

එහි සඳහන් කර තිබෙන්නේ කොළඹ හා ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක අතර ‌පොදු ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

මේ අතර හෙට දින ජනාධිපතිවරයා විසින් පොදු ප්‍රවාහන සේවා සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමට පාර්ශ්ව කිහිපයකට ඇරයුම් කර තිබේ.