පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳසල වසා දැමීම පිළිබඳ විරෝධතාවක්.

ඒ පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය වසාදැමීම හේතුවෙන් තමන් ආර්ථික ගැටලු රැසකට මුහුණ දී ඇති බව සඳහන් කරමින්  පෑලියගොඩ මීගහවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් අද (05) කුඩා දරුවන්ද රැගෙන විරෝධතාවක නිරතවූහ.

අනතුරුව පෑලියගොඩ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා පැමිණ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබාදෙන බවට පොරොන්දුවීමෙන් පසුව විරෝධතාවය අවසන් කෙරුණි.