පාසල් පිරිසුදු කිරීම ඇරඹෙයි.ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි.

යලි පාසල් විවෘත කිරිමට පෙර පාසල් පරිශ්‍ර පිරිසිදු කිරිමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ කොළඹ ප්‍රධාන පාසල් වල පරිශ්‍ර පිරිසිදු කිරිමේ කටයුතු අවසන් කරන බවයි.

මීට සමගාමිව ලබන ජුනි මස 29 වනදා සිට ජුලි මස 05 වනදා දක්වා කාලය තුළ ප්‍රාදේශිය පාසල් පරිශ්‍ර පිරිසිදු කිරිමේ කටයුතු සිදු කිරිමට නියමිත බව ද ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය.