පාසල් දරුවන් ප්‍රවාහනය කරන රථවලට දැනුම්දීමක්

පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනයේදී නිරෝධායන සහ සෞඛ්‍ය උපදෙස් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දී කටයුතු කරන ලෙස රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව පොලීසිය කියයි.

පාසල් දරුවන් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සහ මාර්ග ආරක්ෂක විදික්‍රම අනුගමනය නොකරන රියදුරන්ට එරෙහිව දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.