පාසල් දරුවන්ට පෙළ පොත් ජනවාරියේ

පාසල් දරුවන්ට ජනාවාරි දෙවැනිදා වන විට අවශ්‍ය පෙළ පොත් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ ටැබ් පරිගණක යන්ත්‍ර ලබාදීම පිළිබදව පූර්ණ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි.