පාසල් ගුරුවරුන්ට කොවිඩ් එන්නත දීම ලබන මාසයේ.

පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා මේ මස අවසානයේ හෝ ලබන මස ආරම්භයේදී කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත ලබාදීමට කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා පෙන්වාදෙන්නේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විටත් සෞඛ්‍ය අංශ සමඟ සාකච්ඡා සිදුකර ඇති බවය.

අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය ඒ ජී.එල් පීරිස් මහතා එම අදහස් පළ කළේය.