පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හෙට කොවිඩ් එන්නත

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා හෙට දිනයේ යුද හමුදා රෝහලේදී ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබාදීම සිදුකරන බව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරී ප්‍රකාශ කරයි.