පාන් මිල බසී

පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 05කින් පහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

එම සංගමය සඳහන් කළේ ඒ අනුව හෙට(26) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 05කින් අඩු වන බවයි.