පාඨලී 24තෙක් රිමාන්ඩ්

හිටපු අමාත්‍ය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරිමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ මන්ත්‍රීවරයා ලබන 24 වනදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරිමට අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් නෙරංජන් ද සිල්වා මහතා නියෝග කළේය.