ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයාගේ නිල සහතිකයක් නැතිව රූපලාවන්‍යාගාර අරින්න බෑ. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්කියයි

ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයාගේ නිල සහතිකය ලබා ගන්නා තෙක් කිසිදු රූපලාවන්‍යාගාරයක් හෝ කොණ්ඩා කපන ස්ථානයක් යළි විවෘත නොකල යුතු බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි.

එම ආයතන සඳහා සෞඛ්‍යා රක්ෂීත ක්‍රමවේද හා සම්බන්ධව නිකුත් කර ඇති උපදේශන මාලාව අනුගමනය කර ඇති බවට තහවුරු කළ සහතිකය ප්‍රාදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාගෙන් ලබා ගත හැකි බව හෙතෙම පවසයි