ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිණී චන්ද්‍රා කලුආරච්චි අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිණී චන්ද්‍රා කලුආරච්චි මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.

මියයන විට ඇයගේ වයස අවුරුදු 76 කි

චන්ද්‍රා කලුආරච්චි මහත්මිය සංගීතවේදී ලක්ෂ්මන් විජේසේකර මහතාගේ බිරිඳ වූ අතර අමා විජේසේකර මහත්මියගේ මෑණියන් ය.

ඇගේ අභාවය වෙනුවෙන් lanka news 247 සාතිශය සංවේගය පිරිනමයි.