ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයෙන් නව යෙදවුමක්.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය විසින් ‘BAD BUS’ නමින් ජංගම දුරකථන යෙදවුමක් එළි දැක්වීමට කටයුතු කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වූ සාකච්ඡාවක් ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (11) එම අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුනි.

ලංගම හා පෞද්ගලික බස් රථ, මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ ස්ථාන වලදී ජනතාවට මුහුණ දීමට සිදුවන ගැටලු පිළිබඳ පැමිණිලි කිරීම සඳහා BAD BUS නම් මෙම ජංගම දුරකථන යෙදවුම නිර්මාණය කළ බව සදහන් වේ.

එමගින් මගීන්ට පමණක් නොව බස් රථ හිමියන්ටද තමන් මුහුණ දෙන ගැටලු  ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් තිබීම විශේෂත්වයකි.