ප්‍රදේශ කිහිපයක මුහුදු රළ ඉහළ යාමේ අවදානමක්

පුත්තලම සිට කොළඹ, ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා මුහුදු රළ ඉහළයාම පිළිබඳ  නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මෙම ප්‍රදේශයන්හි මුහුදු රළ මීටර 2-2.5 ත් අතර ඉහළ යෑමේ හැකියාවක් පවතින බවද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ හේතුවෙන් මුහුදු රළ ‍ගොඩබිමට පැමිණීමේ හැකියාවක් පවතී

එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක් රළු විය හැකිය.

ධිවර හා නාවික ප්‍රජාවට මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් පසුවෙන් බවද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.