ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට සිට හුදෙකලා බවින් ඉවතට

වේල්ලවීදිය,කෙසෙල්වත්ත,මරදාන පොලිස් වසම්,කොම්පඤ්ඤවීදියේ වෑකන්ද සහ හුණුපිටිය ,වැල්ලවත්ත මයුර පෙදෙස, බොරැල්ලේ හල්ගහවත්ත සහ කාලිපුල්ලවත්ත,වැල්ලම්පිටිය ලක්සද සෙවණ හෙට උදෑසන 5 සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කරනු ලැබේ.