පළමු තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මැදියම් රැයට පෙර.මැ.කො.කියයි.

ජනාධිපතිවරණයේ පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ලෙස රත්නපුර දිස්ත්‍රික් තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අද (16) මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර නිකුත් කළ හැකි වනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ඡන්ද පෙට්ටි ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යාමේ කටයුතු මේවන විටත් සිදු වේ.

දිවයින පුරා ස්ථාපිත කර ඇති ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 43කදී ඡන්ද ගණනය කිරීම සිදු කරයි.

තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මකයි.