නීතිය නොතකා බස්නාහිරින් පිටවූ අයට වැඩ වරදින ලකුණු.

බස්නාහිර පළාතෙන් පිටව නොයන ලෙසට දැනුම්දී තිබියදීත් එය නොසළකා පිටව ගිය පිරිස් සොයා විශේෂ මෙහෙයුමක් සිදුකරන බවත්, ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි.