නිරෝධායනය කටයුතු අවසන් කල පුද්ගලයින් 09 දෙනෙකු බූස්ස මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටව යයි

බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුරේ ස්ථාපිත නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුල නිරෝධායනය කටයුතු අවසන් කල පුද්ගලයින් 09 දෙනෙකු අද (18) එම මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටත්ව ගොස් ඇත.

සාර්ථකව නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කළ මෙම ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයින් සියළු දෙනාම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුලින් පිටත් කර යැවීමට ප්‍රථම පීසීආර් පරීක්‍ෂණයකට භාජනය කිරීමට කටයුතු කරන ලද අතර, මෙලෙස පිටව යන පිරිස වෙත නිරෝධායනය සාර්ථකව අවසන් කල බවට ලබා ‍‍දෙනු ලබන සහතික ලබා දීම ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා නිපුණ ආයතනයේ අණදෙන නිලධාරී විසින් සිදු කරන ලදි.