නිරෝධායනයවන අයට ඡන්දය දෙන්න කළ සැළසුම අවලංගුවේ.

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සහ නිරෝධායනයට ලක්කර ඇති නිවෙස්වල සිටින ඡන්ද දායකයින්ට ලබන 31 වනදා ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ඉඩ සැලැස්වීමට සැළසුම් කර තිබුණද එය එදිනට සිදු නොවන බව මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කරයි.

එම පියවරට එරෙහිව ඇතැම් පාර්ශව වලින් විරෝධතාවයක් එල්ල වූ බැවින් එවැනි තීරණයක් ගත් බව දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයින් අතර අද (27) පැවති සාකච්ඡාවේදී මෙම තීරණයට එළඹ ඇත.