නැව් ආව කියල රට අල්ලන්න පුළුවන්ද.ඇමැති ජෝන් අසයි.

රට අත්පත් කරගැනිමට කිසිවිටකත් කිසිවකුටත්   ඉඩ නොතබන බව අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි.
කොළඹ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදින් නැගු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළේය.

මේ දිනවල ඉන්දීය නෞකාවක් මෙරටට පැමිණ නිරීක්ෂණ කටයුතු කරනවා යැයි පවතින රාවය පිළිබඳ  මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් විසින් ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

“ඕන නැවකට මේ ලංකාවට එන්න පුළුවන්. අපි විවෘතයි. ඉතින් ඒක ආව කියලා රට අල්ල ගන්න යනවා ද ?“ යනුවෙන් ජෝන් අමරතුංග මහතා ඊට පිළිතුරු ලබා දුන්නේය.

මේ අතර ඇමෙරිකාවෙන් පිරිසක් පැමිණ භූමිය මනිමින් සිටින බවට ඇතැමුන් ප්‍රකාශ කරන බවට ද මාධ්‍යවේදීන් විසින් මෙහිදී අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

කිසිවෙකුට ලංකාව අත්පත් කර ගැනීමට ඉඩක් නොමැති බව ප්‍රකාශ කළ  අමාත්‍යවරයා මෙම ප්‍රකාශ සාවද්‍ය බව කියා සිටියේය.