නැවත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති මෛත්‍රී


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙසට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යළි පත්කිරීමට එම පක්ෂයේ විධායක සභාව තීරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම පක්ෂයේ මහ ලේකම්වරයා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය, දයාසිරි ජයසේකර මහතා පත් කිරීමට තීරණය වී ඇත

ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති ධූර සඳහා නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සහ මහින්ද අමරවීර මහතා පත්විය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විධායක සභාව අද (25) පස්වරුවේ රැස්වූහ.