නාවික හමුදා සමාජිකයන් සියලුදෙනා සුව අතට

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරෙන් හමුවූ කොවිඩ්-19 ආසාදනය වී සිටි අවසන් නාවික හමුදා සාමාජිකයින් තිදෙනා ද සුවය ලබා රෝහලෙන් පිටව ගිය බව නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ප්‍රකාශ කරයි
ආසාදිතව සිටි නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 906 දෙනාම සුවය ලැබීම සමඟ සියලු නාවික හමුදා රෝගීන් මේවනවිට සුවය ලබා තිබේ.