නව කැබිනට් මණ්ඩලය

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 40 දෙනෙකු දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව මේ වන විට නව කැබිනට් මණ්ඩලය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලබයි.

ඒ මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මඟුල් මඩුවේ දීය.

අමාත්‍යාංශ 28 ක් සඳහා නව අමාත්‍යවරුන් මෙලෙස දිවුරුම් දෙනු ඇත.

කැබිනට් අමාත්‍යවරු

01. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ – මුදල්, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය

02. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා – කම්කරු අමාත්‍ය

03. ජී.එල්.පීරිස් – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

04. පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

05. දිනේෂ් ගුණවර්ධන – විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය

06. ඩග්ලස් දේවානන්ද – ධීවර අමාත්‍ය

07. ගාමිණි ලොකුගේ – ප්‍රවාහන අමාත්‍ය

08. බන්දුල ගුණවර්ධන – වෙළෙඳ අමාත්‍ය

09. ආර්.සී.බී.රත්නායක – වනජීවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය

10. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය

11. කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය

12. චමල් රාජපක්ෂ – වාරිමාර්ග අමාත්‍ය

13. ඩලස් අලහප්පෙරුම – විදුලිබල අමාත්‍ය

14. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු – මහාමාර්ග අමාත්‍ය

15. විමල් වීරවංශ – කර්මාන්ත අමාත්‍ය

16. මහින්ද අමරවීර – පරිසර අමාත්‍ය

17. එස්.එම්.චන්‍ද්‍රසේන – ඉඩම් අමාත්‍ය

18. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

19. වාසුදේව නානායක්කාර – ජල සම්පාදන අමාත්‍ය

20. උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල – බලශක්ති අමාත්‍ය

21. රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි අමාත්‍ය

22. නාමල් රාජපක්ෂ – තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය