දේශීය ආහාර ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්න.අගමැතිවරයා උපදෙස් දෙයි.

ඉදිරියේදී ඇති විය හැකි ගෝලීය ආහාර අර්බුදයට ශක්තිමත්ව මුහුණ දීම සඳහා දේශීය ආහාර ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කෘෂි නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීමට රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙළට සහාය දෙන ලෙසයි.

කොරෝනා වෛරසය පැතිරයෑම වැළැක්වීමට ගෙන ඇති ඇතැම් ක්‍රියාමාර්ග හමුවේ ජනතාව අපහසුතාවයට පත් නොවන අයුරින් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ මේ වන විට රජය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

මහා පරිමාණ කෘෂිකර්ම වැඩපිළිවෙළ දියත් කිරීම මෙන්ම ගෙවතු වගාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් සෑම බිම් අගලක්ම වගා කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසන්නැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගොවිජන සේවා කොමසාරිස්වරයාට සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මේ යටතේ ගෙවතු වගා දිරිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වලින් පොහොර සහ බීජ වර්ග නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසත්, ඊට අවශ්‍ය උපදෙස් ප්‍රාදේශීය කෘෂි නිලධාරීන් හරහා ජනතාවට ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් දුන් බව අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

එමෙන්ම කොරෝනා වසංගතය හමුවේ නිවසේ ගත කරන කාලය තුළ ඉදිරි ආහාර අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා ගෙවතු වගාවට යොමු වෙමින් ප්‍රයෝජනවත්ව කටයුතු කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි