දේශීය ආදායම් දිරිදීමනාව ඉක්මනින් ලබාදෙන්න අගමැතිගෙන් උපදෙස්

ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ කිරීම වෙනුවෙන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ගෙවනු ලබන දිරිදීමනාව හැකි ඉක්මනින් ලබාදීමට පියවර ගන්නැයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යංශයට උපදෙස් දුන්නේය.

ඊයේ (13) අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතාට මෙසේ උපදෙස් දුන්නේ එම දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය සමිති අතර අරලිගහ මන්දිරයේදී පැවැති සාකච්ඡාව අතරතුරේදිය. ඒ අනුව දේශීය ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ කිරීම වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 2019 වර්ෂයට අදාළ දිරිදීමනා ගෙවීම් කටයුතු ඉදිරි සතිය තුළ සිදු කෙරෙනු ඇත‍.