දෙවන කොවිඩ් රැල්ලේ බස්නාහිර ආසාදිතයින් 50000 ඉක්මවයි.

ඊයේ (18) දිනයේ වාර්තා වූ නව ආසාදිතයින් 225 දෙනා ද සමග කොවිඩ් -19 දෙවන රැල්ල ආරම්භයයේ සිට මේ දක්වා බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 50,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත

ඒ අනුව, පසුගිය ඔක්තෝබර් මස 4 වනදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයින් ගණන 50,181ක් බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මාධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

මේ දක්වා  දිස්ත්‍රික්ක අනුව වාර්තා වූ ආසාදිතයින්

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය -ආසාදිතයින් 28,440 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය -ආසාදිතයින් 15,759 කළුතර දිස්ත්‍රික්කය- ආසාදිතයින් 5,982
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය- ආසාදිතයින් 4,597 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය-ආසාදිතයින් 864  නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය-ආසාදිතයින් 755

දකුණු පළාත -ආසාදිතයින් 3,648
සබරගමුව පළාත-ආසාදිතයින් 3,182 නැගෙනහිර පළාත-ආසාදිතයින් 2,186  පළාත් අනුව ආසාදිතයින් වාර්තා විය.

බස්නාහිර පළාතෙන් පසු වැඩිම ආසාදිතයින් ගණනක් වාර්තා වී ඇත්තේ මධ්‍යම පළාතෙන් බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

එම ගණන 6,216 ක් වන අතර  ලෙස වාර්තා වී තිබේ.