දුර ගමන් දුම්රිය යළි හෙට සිට


ලබන සදුදා(18) සිට යළිත්  දුරගමන් දුම්රිය සේවා ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලාංකා දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය පවසයි.සෞම්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් අත්‍යාවශ්‍ය කටයුතු සඳහා පමණක් මෙම සේවාව පරිහරණය කරන මෙන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.