දිස්ත්‍රික්ක හයකට නැවත දැනුම්දෙනතුරු ඇඳිරිනීතිය

කොළඹ, කළුතර, ගම්පහ, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්ක 06 තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙනතුරු අඛණ්ඩව බලපැවැත්වෙයි.

සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 19 හි ඇඳිරි නීතිය එළැඹෙන අප්‍රේල් 06 වන සඳුදා උදෑසන 6 ට ඉවත්කර යළි එදිනම පස්වරු 2 ට පැනවීමට නියමිතය.

ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝණය කිරීමේ චෝදනාව මත ගතවූ දිනක කාලයේදී කාලය තුළ පමණක් පුද්ගලයින් 1,735 දෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළේය.