දින හැට හයකට පසුව රටම විවෘතවේ

අනපේක්ෂිත ලෝකයට පැමිණි කොවිඩ් 19 වසංගතය ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණියේද අප කිසිවකුත් නොසිතූ මොහොතකය.කොරෝනා රෝගය ශ්‍රි ලංකාවේ පැතිරීම ඇරඹීමත් සමඟ බලධාරීන් විසින් රට පුරා ඇඳිරිනීතිය පනවන ලදී.ඇඳිරිනීතිය පනවා දින 66කට පසුව මුළු ශ්‍රි ලංකාව එකවර විවෘතවන දිනය හෙටය.දින හැට හයකට පසුව කොළඹ සහ ගම්පහ ද හෙට විවෘත වේ.
හෙට සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරිනීතිය රාත්‍රි 10 සිට උදෑසන 4.00දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.
දින හැට හයක ඇවෑමෙන් මේවනවිට කොරෝනා පිළිබඳ ඇති බිය සමාජයෙන් ක්‍රමයෙන් පහව ගොස් ඇත.එම නිසා කොරෝනා මැඩලීමේ ක්‍රමවේදය සහ සෞඛ්‍ය පුරුදු ඔබට අමතකව යන්නට හැකිය.එබැවින් මේ නිහහස වෛරසයට නිදහස් වීමට ඉස නොදිය යුතුය.