දරුවාගේ අධ්‍යාපනය ආපස්සට හරවන්නේ නෑ.අගමැතිවරයා කියයි.

ලෝකයම වසංගත බියකින් වෙළී ගියත් දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මෙරට පාසල් පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර තිබෙන බව හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ දසවැනි සංවත්සර උත්සවයට වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ එක් වෙමින් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (20) ප්‍රකාශ කළේය. ඇතැමුන් විවිධ දෑ ප්‍රකාශ කළ ද දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ප්‍රමාද කිරීමට හෝ ආපස්සට ගැනීමට ඉඩ දිය නොහැකි බව අගමැති රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළේය.

රටට අවශ්‍ය අනාගත අභියෝග භාරගත හැකි, ශික්ෂණයෙන් යුතු සංස්කෘතිය හා සාමාජයීය වටපිටාව මැනවින් හඳුනාගත් දරුවන් බවත් වෙනස් වෙමින් පවතින ලොව තුළ සැබෑ අරමුණ විය යුත්තේ ද එය බවත් අගමැතිවරයා පැවැසුවේය.

පාසල් ආරම්භ කළ ප්‍රදේශවල දරුවන්ගේ පැමිණීම අඩු වී ඇතැයි තමන්ට දැනගන්න ලැබුණු බව කී අගමැතිවරයා සෞඛය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව දරුවන් පාසල් වෙත යොමු කිරීම මෙවැනි අවස්ථාවක දෙමාපියන්ට පැවැරෙන වගකීමක් බවත් පැවැසීය.