දරුවන් වෙනුවෙන් රූපවාහිනී නාලිකාවක්.

පවතින වත්මන් තත්ත්වය හේතුවෙන් පාසල් දරුවන්ගේ  අතපසුවන අධ්‍යාපන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා රජය මඟින් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වෙන්වු රූපවාහිනී නාලිකාවක් මඟින් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වන විට ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වේ.