දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම්දෙනතුරු වසාදමයි.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම්දෙනතුරු වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ. ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳ සංගමයේ සභාපති චන්න ඇරැව්ව මහතා පැවසුවේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට පැමිණෙන ජනතාව නිසි සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගත් බවයි. 

ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට විශාල වශයෙන් මහජනතාව එක්රැස්වීමත් සමඟ වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් පවතින බව ද ඔහු කියාසිටී. 

පසුගිය දින කිහිපයේ වසා දමා තිබූ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය හෙට දිනයේ යළි විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබුණි.