තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 632ක් හඳුනාගනී

තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 632ක් හදුනාගැනේ. ඒ අතර මීට පෙර හදුනාගත් ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් 551ක් සහ බන්ධනාගාර පොකුර ආශ්‍රයෙන් හදුනාගත් ආසාදිතයින් 81 දෙනෙකු සිටින බව යුධ හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.