තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 472 ක්


තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 462 දෙනකු හදුනාගෙන තිබේ. ඉන් 408 දෙනෙකු පෙර හදුනාගත් ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් වන අතර සෙසු 54 දෙනා බන්ධනාගාර රැදවුවන් බව යුද හමුදාපතිවරයා පවසයි.