තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 188ක් වාර්තා වේ.

තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 188 දෙනෙකු හදුනාගැනේ .ඔවුන් සියලු දෙනා මීට පෙර වාර්තා වු කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් බව යුධ හමුදාපති ප්‍රකාශ කරයි